הפוליטי

סרטון וידאו מאמר

לקריאת מאמרו של עדי אופיר על המושג "פוליטי" (מפתח 2)

* * *

הרצאתו של עדי אופיר מתוך כנס הלקסיקון השני, נובמבר 2008

הוספת תגובה