כסף

סרטון וידאו


הרצאתו של רועי קרייטנר מתוך כנס הלקסיקון הראשון, אפריל 2008


הרצאתו של נועם יורן מתוך כנס הלקסיקון החמישי, יוני 2010

Comments are closed.