קונוטציה עיוורת

סרטון וידאו

הרצאתה של מיכל שוורץ מתוך כנס הלקסיקון השביעי, נובמבר 2011

הוספת תגובה