אמנות מושגית

סרטון וידאו

הרצאתו של יאיר גרבוז מתוך כנס הלקסיקון השישי, ינואר 2011

הוספת תגובה