רַשות הדיבור

סרטון וידאו מאמר

לקריאת מאמרו של עמית עסיס על המושג "רשות הדיבור" (מפתח 2)

* * *

הרצאתו של עמית עסיס מתוך כנס הלקסיקון הראשון, אפריל 2008

הוספת תגובה