תנועה

סרטון וידאו מאמר

לקריאת מאמרה של הגר קוטף על המושג "תנועה" (מפתח 3)

* * *

הרצאתה של הגר קוטף מתוך כנס הלקסיקון הרביעי, ינואר 2010

הוספת תגובה