תרגום

סרטון וידאו מאמר

לקריאת מאמרה של לירון מור על המושג "תרגום" (מפתח 2)

* * *

הרצאתה של לירון מור מתוך כנס הלקסיקון השני, נובמבר 2008

הוספת תגובה