רגולציה

סרטון וידאו מאמר

לקריאת מאמרו של רמי קפלן על המושג "רגולציה" (מפתח 1)

* * *

הרצאתו של רמי קפלן מתוך כנס הלקסיקון השני, נובמבר 2008

הוספת תגובה