מקום

סרטון וידאו מאמר

לקריאת מאמרו של מיקי קרצמן על המושג "מקום" (מפתח 1)

* * *

הרצאתו של מיקי קרצמן מתוך כנס הלקסיקון השני, נובמבר 2008

הוספת תגובה