אלימות המונים

סרטון וידאו מאמר

לקריאת מאמרו של יהונתן אלשך על המושג "אלימות המונים" (מפתח 3)

* * *

הרצאתו של יהונתן אלשך מתוך כנס הלקסיקון השלישי, מאי 2009

הוספת תגובה