זיכרון מרחבי

סרטון וידאו

הרצאתם של חן משגב וטובי פנסטר מתוך כנס הלקסיקון ה-12, ינואר 2015
לפרטים נוספים על פרוייקט הלקסיקון ראו

http://mhc.tau.ac.il/site/lexicon/

הוספת תגובה