העולם הזה

סרטון וידאו

הרצאתו של אדם אבולעפיה בכנס הלקסיקון ה-12, ינואר 2015
לפרטים נוספים על פרויקט הלקסיקון ראו:
mhc.tau.ac.il/site/lexicon/

הוספת תגובה