תזמון

סרטון וידאו

הרצאתו של יובל קרמניצר מתוך כנס הלקסיקון השני, נובמבר 2008

הוספת תגובה