קהילתה של יצירת אמנות

סרטון וידאו

הרצאתו של פיוטר שמוגליאקוב מתוך כנס הלקסיקון ה-11, מאי 2014

הוספת תגובה