פרפורמטיביות

סרטון וידאו

הרצאתה של מירב אמיר מתוך כנס הלקסיקון השני, נובמבר 2008

הוספת תגובה