טרור

סרטון וידאו

הרצאתה של נורמה מוסי מתוך כנס הלקסיקון השני, נובמבר 2008

הרצאתו של יהושע סימון מתוך כנס הלקסיקון הרביעי, ינואר 2010

הוספת תגובה