סדנה מקומית: ידע במקום הזה

סדנה מקומית: ידע במקום הזה

כנס "ידע במקום הזה" יתקיים ב-25-26 בינואר בחדר 307, הפקולטה למשפטים, אונ' ת"א

לפרטים ראו ההזמנה

25-26 בינואר 2015, אוניברסיטת תל אביב