דוחות המרכז

דוחות המרכז

ראו הדו"ח השנתי לשנה"ל תשע"ז כאן: דו"ח הפעילות השנתי לשנת 2015-2016

Minerva Annual 2015-2016 - cover

ראו את הדו"ח לשנה"ל תשע"ה כאן: דו"ח הפעילות השנתי לשנת 2014-2015MinervaAnnual 2014-2015 - cover page

ראו דו"ח הפעילות לשנה"ל תשע"ד כאן: דו"ח הפעילות השנתי לשנת 2013-2014

MHC Annual Report - 2013-2014 - Cover

ראו דו"ח הפעילות לשנה"ל תשע"ג כאן: דו"ח הפעילות השנתי לשנת 2012-2013

MHC Annual Report 2012-2013 - Cover