דוחות המרכז

דוחות המרכז

דוח הפעילות השנתי של מרכז מינרבה למדעי הרוח לשנת 2017-2018 (תשע"ח)

MHC_Academic_Report_2017-2018-cover

דוח הפעילות השנתי של מרכז מינרבה למדעי הרוח לשנת 2016-2017 (תשע"ז)

Minerva_Academic_Report - 2016-2017 - cover page

דו"ח הפעילות השנתי של מרכז מינרבה למדעי הרוח לשנת 2015-2016 (תשע"ו)

Minerva Annual 2015-2016 - cover

דו"ח הפעילות השנתי של מרכז מינרבה למדעי הרוח לשנת 2014-2015 (תשע"ה)MinervaAnnual 2014-2015 - cover page

דו"ח הפעילות של מרכז מינרבה למדעי הרוח השנתי לשנת 2013-2014 (תשע"ד)

MHC Annual Report - 2013-2014 - Cover

דו"ח הפעילות השנתי של מרכז מינרבה למדעי הרוח לשנת 2012-2013 (תשע"ג)

MHC Annual Report 2012-2013 - Cover