חברי הקבוצה – פרוייקט מדעי הרוח במרחבי קונפליקט

חברי הקבוצה – פרוייקט מדעי הרוח במרחבי קונפליקט

זהייה קונדוס

גל הרץ

יוסרי חיזראן

מנאר מח'ול

מנאר מחמוד

מאראם מסראווי

יעל משעלי השלימה את עבודת הדוקטורט שלה בבית הספר למדעי התרבות באוניברסיטת תל אביב. מחקר זה, שהתמקד בהגות אמריקאית, בחן את מובנותן של עמדות שוליות מגדריות ומיניות, באמצעות הצבת ניסיון החיים כמצע אתי לביסוסה של תיאוריה, כזו המחויבת למודלים של זהות שניתן לחיות אותם. בשלוש השנים האחרונות, משעלי ערכה מחקר בתר-דוקטורט בבית הספר קרייטמן באוניברסיטת בן-גוריון בנגב שהוקדש לבחינת שוליותם המרובה של להט"בים מזרחים בישראל, במטרה להציב אלטרנטיבה להשמטתם ולמחיקתם מהשיח התרבותי המקומי. עבודה זו עשתה שימוש במחקר איכותני כדי להצביע על יחסי הגומלין בין גזענות להומופוביה בישראל, כמו גם להשלכות ההבניה של מזרחיות וקוויריות כניגודים קוטביים. במרכז מינרבה למדעי הרוח משעלי חוקרת האם השפה הערבית-יהודית עשויה לשמש כקרקע אפשרית להבנה ולתיקוף של זהויות ותרבויות שלא זכו לייצוג ראוי באמצעות ניתוח כתיבתו של סמי ברדוגו.