סדרת הרצאות — ממתיישבים לילידים?

סדרת הרצאות — ממתיישבים לילידים?

ממתיישבים לילידים? סדרת הרצאות
From Settlers to Natives? Lecture Series
קבוצת "חיים יחד", מרכז מינרבה למדעי הרוח, מרץ 2014

1
From Settlers to Natives? A View from Australia
Prof. Dirk Moses, Department of History and Civilization
European University Institute, Florence, Italy
From Settlers to Natives? Lecture Series, March 2014

2
Prof. Oren Yiftachel (Ben-Gurion University) Responding to Dirk Moses’s Lecture
From Settlers to Natives? Lecture Series, March 2014

3
From Settlers to Natives? Ethical and Political Reflections
Dr. Raef Zreik, Tel Aviv University
From Settlers to Natives? Lecture Series, March 2014

4
Dr. Orly Lubin (Tel Aviv University) Responding to Raef Zreik’s Lecture
From Settlers to Natives? Lecture Series, March 2014

מרץ 2014