יצירת קשר

יצירת קשר

יולי ליטוב
מנהלת בפועל
03-6405764
ylitov@tauex.tau.ac.il

ענת ציון
מזכירה
03-6409198
AnatZi@tauex.tau.ac.il

ליצירת קשר
mhcenter@post.tau.ac.il

מרכז מינרבה למדעי הרוח
בניין רוזנברג חדר 407 ג'
אוניברסיטת תל-אביב
רמת אביב, תל אביב 69978