מדעי הרוח במרחבי קונפליקט

מדעי הרוח במרחבי קונפליקט

מדעי הרוח במרחבי קונפליקט

יש לעדכן טקטס

להמשך »

חברי הקבוצה – פרוייקט מדעי הרוח במרחבי קונפליקט

זהייה קונדוס גל הרץ יוסרי חיזראן מנאר מח'ול מנאר מחמוד מאראם מסראווי יעל משעלי השלימה את עבודת הדוקטורט שלה בבית הספר למדעי התרבות באוניברסיטת תל אביב. מחקר זה, שהתמקד בהגות אמריקאית, בחן את מובנותן של עמדות שוליות מגדריות ומיניות, באמצעות הצבת ניסיון החיים כמצע אתי לביסוסה של תיאוריה, כזו המחויבת למודלים של זהות שניתן לחיות

להמשך »

מדעי הרוח במרחבי קונפליקט – علوم الآداب في ظل فضاءات صراع

פרויקט זה מבקש להציע מסגרת רעיונית וארגונית במטרה לפתח כיווני מחשבה ומחקר חדשים בתחומי מדעי הרוח, המיוצרים במציאות מתמשכת של עימות, קונפליקט וסכסוך:  בין אם מדובר  בהקשר הישראלי-פלסטיני, בקונפליקטים מעמדיים או בקונפליקטים על רקע אחר ובמקומות שונים. זהו פרויקט  אינטלקטואלי,  אשר מנסה להתמודד עם הדרך, הצורה והכלים אשר בהם מיוצר ומופץ ידע; עם הדרכים שבהן

להמשך »