משתתפים

משתתפים

בראשות:
ד"ר הגר קוטף

את קבוצת המחקר מובילים:
ד"ר הגר קוטף, מרכז מינרבה למדעי הרוח
לין חלוזין-דברת, מרכז מינרבה למדעי הרוח
פרופ' שי לביא, מרכז אדמונד י' ספרא לאתיקה, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' אייל חוברס, מרכז אדמונד י' ספרא לאתיקה, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' יוסף שוורץ, מכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים הורעיונות, אוניברסיטת תל אביב

בין המשתתפים:
ד"ר יופי תירוש, מרכז אדמונד י' ספרא לאתיקה, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' יצחק (יאני) נבו, המחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת בן גוריון
ד"ר ענת מטר, המחלקה לפילוסופיה, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' מנחם מאוטנר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' עודד גולדרייך, מכון ויצמן למדע
ד"ר תמר האגר, המכללה האקדמית תל חי
איתי שניר, מרכז מינרבה למדעי הרוח
נווה פרומר, מרכז מינרבה למדעי הרוח
דקלה בייטנר, מרכז מינרבה למדעי הרוח