לקסיקון למחשבה פוליטית: אנציקלופדיה בהתהוות

לקסיקון למחשבה פוליטית: אנציקלופדיה בהתהוות

קבוצת הלקסיקון חוקרת מושגי יסוד במחשבה הפוליטית ויוזמת את כתיבתם של מאמרים מקוריים בתחום. אוסף המושגים שיצטבר בהדרגה יכלול מושגים מסורתיים הלקוחים מהקאנון של הפילוסופיה הפוליטית, מושגים מיובאים מדיסציפלינות אחרות ומושגים אחרים שחלחלו מחוויות יומיומיות, חולצו מהיסטוריות פוליטיות מקומיות או הומצאו כדי לתאר תופעות חדשות. באמצעות ביאור והגדרה מחדש של מושגים אלה, הקבוצה מבקשת להרחיב את גבולות המחשבה התיאורטית, ובו בזמן להאיר את התנאים הפוליטיים הנוכחיים. בחירת המושגים והאופנים השונים שבהם הם משתרגים זה בזה ומרושתים, תוך כדי יצירה או פרימה של שיח(ים) קוהנרטי(ים), היא אחד מתחומי העיסוק המרכזיים של הקבוצה.

על רקע מערכי היחסים בין כוח, מדינה, שוק ודת בזמננו ולאור העימותים החדשים הקשורים בהם, פרויקט הלקסיקון שואף להציב מחדש שורה של שאלות יסוד על מהות השלטון וגבולות המעשה הפוליטי, על יחסי הגומלין בין מנגנוני המדינה לשוק, על תיאולוגיה פוליטית ופוליטיקה דתית, על מוסד האזרחות והאבחנה בין האזרח ללא-אזרח, על הסדר הפוליטי הגלובלי וצורות המשילה החדשות המתפתחות מתוכו, ועוד. לדיונים מסוג זה יש חשיבות מיוחדת במדינת ישראל, שכינונה לא עוגן מעולם במסורת איתנה של מחשבה פוליטית או של משפט חוקתי, ואשר אין בה כמעט מחשבה ביקורתית על שאלות והנחות יסוד פוליטיות בסיסיות. המחקר בקבוצת הלקסיקון ניזון מהתבוננות ב"מצב הישראלי" ומבקש לברר את החותם שהוא מותיר במחשבה התיאורטית. עם זאת, המחשבה התיאורטית אינה ממוקדת בישראל והיא מכוונת גם לקהילת שיח גלובלית העוסקת במחשבה פוליטית -ביקורתית.

המחקר בפרויקט מודרך על ידי שיבה לשאלה הפילוסופית העתיקה ביותר – מהו X? – המוצגת כדי להעמיד במבחן ציפיות ומסגרות תיאורטיות מקובלות. החקירה הלקסיקלית אינה מבקשת הגדרות המשחזרות ומסכמות היסטוריה של שימושים במושג העומד על הפרק, ואינה מתיימרת לחתום את הדיון בו; להפך, היא מעודדת תשובות חדשות ומקוריות, מקדמת בברכה ריבוי של נקודות מבט ועימותים פרשניים, וחותרת להעלות אל פני השטח הבדלים תרבותיים ודיסציפלינריים. הדיון הזה מתקיים מתוך מודעות לכך שכל ביאור של מושג נדרש לצירוף שלם של מושגים הכרוכים זה בזה באותו שיח או בסוגי שיח שונים; ההגדרה (מחדש) נועדה להציב את הצירוף הזה כבעיה, ולדון בו באופן ביקורתי.

מסגרת השאלה "מהו X?" היא מכנה משותף צורני של כל המחקרים האינדיווידואליים שהפרויקט ייזום ויכנס. המכנה המשותף התוכני היחיד הוא ההיבט הפוליטי המיוחס למושגים שיוצגו ויבוארו, שאותו ההגדרה הלקסיקלית אמורה להבליט. עם זאת, הפרויקט אינו מניח תפיסה אחת של הפוליטי ואינו מבקש לכפות תפיסה כזאת: טיבו של הפוליטי אמור להתברר בכל פעם מחדש, במובלע ובמפורש, במהלך הצגת המושג ובזיקות הנרקמות בין ההגדרות השונות.

לפרויקט שני ערוצי חשיפה: סדרת כנסים וכתב עת. אל הכנסים, הנערכים פעמיים בשנה, מוזמנים חוקרים מכל ענפי מדעי הרוח והחברה שיש להם עניין במחשבה מחדש על מושגי היסוד בתחומם ועל המימד הפוליטי של מושגים אלה. מאמרים המוצגים בכנסים מוגשים לפרסום בכתב העת מפתח, כתב עת אקדמי מקוון שיראה אור פעמיים בשנה ויפעל כלקסיקון בהתהוות. המאמרים המוגשים לפרסום במפתח עוברים הליכי שיפוט אקדמי כמקובל. על עריכת כתב העת מופקדת כיתה של תלמידי תואר שני. הגיליון הראשון של מפתח יופיע בעברית בינואר 2010. גרסה אנגלית שלו עתידה להתפרסם חודשים אחדים לאחר מכן, ומשנת 2011 ואילך יתפרסם כתב העת בעברית ובאנגלית וישמש במה לחוקרים מכל רחבי העולם.

לפרויקט הלקסיקון מסונפות כמה קבוצות מחקר שיקדמו עבודה לקסיקלית בתחומים שיש בהם עניין מיוחד:

קבוצת מחקר לכלכלה פוליטית, בראשות ד"ר נועם יורן. הקבוצה בוחנת את התצורה העכשווית הייחודית של הכלכלה בחברה בת זמננו. הקבוצה מתחקה אחר מושגים פוליטיים בכתיבתם של כלכלנים בני זמננו ומבארת אותם באופן ביקורתי. מהלך זה נתפס כצעד מקדים והכרחי לקראת בנייה מחודשת של שפה מושגית בתחום הכלכלה הפוליטית לאור התרחקותה של ההגות הביקורתית בדורות האחרונים מעיסוק בנושאי כלכלה.

פוטו-לקסיק היא קבוצת מחקר בינלאומית בראשותה של ד"ר רותי גינסבורג. יותר ממחצית מחברי הקבוצה אינם ישראלים, והיא פועלת בעיקר באמצעות האינטרנט. הקבוצה חוקרת ומפתחת מושגים הקשורים לצילום, כדימוי וכפרקטיקה, תוך התמקדות באופנים שבהם בני אדם – צלמים/ות, מצולמים/ות וצופים/ות – משתמשים בצילום. הצילום נתפס בהקשר זה הן ככלי אפשרי של שליטה וממשל והן כפרקטיקה אזרחית המאתגרת את הכוח הריבוני ומשבשת את שדה הראייה של השלטון. באמצעות חקר הצילום כצורה של קיום יחד, הקבוצה מבקשת לחשוב מחדש על מושגים מרכזיים בפילוסופיה הפוליטית מנקודת מבטם של הנשלטים.

קבוצת מחקר לחשיבה פוליטית ופילוסופית על המרחב, בראשות אריאל הנדל. הקבוצה פעלה בשנים 2009 – 2013, חקרה ופיתחה מושגים הקשורים להבניה הפוליטית של המרחב ולממדים המרחביים של הפוליטי. מטרת הקבוצה היתה לחשוב מחדש על המרחב לא רק כעל מושא מחקר וחלק מהפוליטי, אלא גם כעל כלי מחקר שעשוי להעשיר את הבנתנו באשר לעניין הפוליטי ולשדה הפוליטי.

בראשות ד"ר אריאל הנדל