חיים יחד: חשיבה מחודשת על קהילה, אזרחות והשתתפות פוליטית

חיים יחד: חשיבה מחודשת על קהילה, אזרחות והשתתפות פוליטית

קבוצת המחקר "חיים יחד", שהחלה את פעילותה בפברואר 2010, מבקשת להעשיר את הרפרטואר הקיים של אופני ההתאגדות, האזרחות וההשתתפות הפוליטית.

כדי לפתח גישות חדשות לשאלת ההשתתפות הפוליטית, חברי הקבוצה מנסים ליצור מרחב לאוצר מילים חדש, שיוכל להכיל צורות מחשבה מקוריות על אודות המושגים העומדים ביסוד סוגיית ההשתתפות הפוליטית, כגון אזרחות, חברות ואהבה, סולידריות, שכנות וילידות, קהילה וחברה אזרחית, פרטיות והמרחב הציבורי.

הפרויקט מתבסס על מקורות מוסלמיים, נוצריים ויהודיים – פרה-מודרניים, מודרניים ועכשוויים כאחד – בניסיון להרחיב את נקודות המבט העולות מן המחלוקות שבין הליברליזם לבין מבקריו העכשוויים.

חברי הקבוצה הם בעלי תחומי עניין משותפים, אך מגיעים ממחלקות שונות ובעלי רקע אקדמי ושיטות עבודה מגוונים, באופן שמעניק לקבוצה את אופייה הבינתחומי הייחודי.

פעילות הקבוצה נחלקת לשלושה רבדים:

  • הקבוצה נפגשת אחת לשבועיים לשם קריאה ודיון בטקסטים מרכזיים מתחומי ידע שונים, הקשורים לאזרחות, מודרניות וחילון, אהבה, חברות וכבוד. את הדיון מנחה הניסיון לחשוב על השתתפות פוליטית באמצעות קטגוריות חדשות, ומטרתו היא העשרת הפרויקטים האינדיווידואליים של החוקרים החברים בקבוצה.
  • אחת לחודש מציג אחד החוקרים בקבוצה את עבודתו, או חלק ממנה הקשור לתמות שהקבוצה עוסקת בהן. מטרתם של מפגשים אלה היא לתת במה להצגת עבודותיהם של החוקרים בעודן בהתהוות, מול קהל ידידותי שיכול לתת משוב ולהציע נקודות מבט שונות על נושא המחקר. הפרויקטים האינדיווידואליים של החוקרים החברים בקבוצה ממומנים בחלקם על ידי מלגות מאת "מרכז מינרבה למדעי הרוח". כמו כן, המרכז מסייע לחוקרים במציאת מקורות מימון נוספים ואפשרויות לפרסום מחקריהם.
  • נוסף על הפעילות השוטפת של הקבוצה, חברי הקבוצה יוזמים ומארגנים כנסים בנושאים שונים, המיועדים לקהל אקדמי או לקהל הרחב המשכיל. המטרה היא לאפשר לחוקרים צעירים להתנסות בארגון כנסים, להכיר חוקרים אחרים מתחומי מחקרם ולהציג את עבודתם מול קהל רחב יותר.

הקבוצה מעודדת את צמיחתן של תתי-קבוצות מחקר, בראשותם של חברי הקבוצה, אשר ידונו בנושאים המשיקים לאלה שהקבוצה דנה בהם. בשנה האחרונה קמה ופעלה תת-קבוצה אחת, בראשותו של ד"ר אחמד איגבריה, שעסקה בטקסטים הקשורים לאסלאם פוליטי עכשווי.

בראשות ד"ר ראיף זריק