תערוכה: כיפת הסלע

תערוכה: כיפת הסלע

מאז ימיו הראשונים של הצילום היוותה כיפת הסלע מושא לתיעוד עבור צלמים זרים ומקומיים כאחד. עם הזמן הפך האתר לאחד ממושאי הצילום המוכרים ביותר בעולם בכלל, ובמרחב החזותי הישראלי-פלסטיני בפרט. העבודות בתערוכה מגיבות לאינפלציה של דימויי המתחם המקודש, ולתפקידים שונים שדימויים אלה ממלאים בתודעה האזורית. הן מתייחסות להיבטים המרובים של דימוי הכיפה כנקודת ציון גאוגרפית, כמבנה אדריכלי, כאתר קדוש, כדימוי אסתטי או כסמל לשליטה פוליטית, ואף מותחות – לעיתים עד לגבול האירוניה – את המעמד האיקוני המיוחס לו.

התערוכה מתקיימת בעקבות מחקר ביקורתי שנערך במרכז מינרבה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב. בתערוכה משתתפים סטודנטים, בוגרים ומרצים של המחלקה לצילום בצלאל.

Exhibitions - Dome of the Rock - Invitation

תערוכה בעקבות מחקר ביקורתי שנערך במרכז מינרבה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב.
בתערוכה משתתפים סטודנטים, בוגרים ומרצים של המחלקה לצילום בצלאל