קול קורא: סדנת התמקצעות אקדמית בראייה ביקורתית

קול קורא: סדנת התמקצעות אקדמית בראייה ביקורתית

מרכז מינרבה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב מזמין סטודנטיות וסטודנטים להשתתף בסדנת התמקצעות אקדמית בראייה ביקורתית.

הסדנה מיועדת למי שהם דור ראשון להשכלה גבוהה, שהתחילו או מתעתדים להתחיל לימודי תואר שני או שלישי במדעי הרוח והחברה ושוקלים להתקדם בסולם האקדמי.

בהתאם לביקוש נשקול להרחיב את הקריטריונים.

הסדנה תשלב קריאה של טקסטים ביקורתיים על האקדמיה ופיתוח מיומנויות של התמקצעות אקדמית: קריאה וכתיבה של טקסטים אקדמיים (טיעונים, הצעות מחקר, מאמרים), כתיבת קורות חיים ואבסטרקטים, הגשת הצעות לכנסים ולמלגות, פנייה לכתבי עת, העסקה אקדמית זוטרה ונטוורקינג אקדמי.

הסדנה תתקיים  באוניברסיטת תל אביב במהלך שנת הלימודים תשע"ז , בימי רביעי, 16:30-18:30 ותכלול 13 מפגשים, אחת לשלושה שבועות (חלק מהמפגשים יתקיימו אחת לשבועיים).

הסדנה תכלול משימות לתרגול ואנו מצפים ממשתתפות ומשתתפי הסדנה להגיע לכל המפגשים.

סטודנטיות וסטודנטים המעוניינים להצטרף לסדנה מתבקשים לשלוח מייל קצר שמתאר את מסלול לימודיהם, הרקע שלהם ומדוע הם מעוניינים להשתתף בסדנה. את המייל יש לשלוח לכתובת- firstgenerationacademia@gmail.com עד לתאריך: 10.10.2016

מועד פתיחת הסדנה: 9.11.2016

תוכנית הסדנה*

מפגש 1: 9.11

מפגש היכרות והצגת הנושא: האקדמיה ומנגנוני ההדרה שלה, התמקצעות אקדמית מהי?

מפגשים 2-4: 30.11, 21.12, 11.1

קריאה וכתיבה אקדמיים: תפיסות ומיומנויות לכתיבה אקדמית, תרגול קריאה וניתוח טקסט בעזרת המאמר "אוניברסיטה" של ענת מטר, בניית טיעון כבסיס לכתיבת אבסטרקט וכתיבת מאמר/עבודה/תזה.

מפגש 5:   1.2

מצוינות באקדמיה: קריאה ב Homo Academicus של בורדייה. דיון במיתוס המצוינות ומבנה האוניברסיטה.

מפגש 6:  15.2

דור ראשון באקדמיה: משמעויות אישיות  ופוליטיות.

מפגש 7:  8.3

יחסי מונחה מנחה: היבטים של מחויבות אישית ואקדמית בקשרי הנחיה.

מפגש 8:  29.3

הגשת מלגות: חיפוש, כתיבה והגשת מלגות.

מפגש 9:  19.4

כתבי עת אקדמיים: בחירת כתב עת, הגשת מאמרים, אימפקט פקטור.

מפגש 10:  10.5

כנסים: רשימות תפוצה, הגשה לכנסים, כתיבת אבסטרקט.

מפגש 11:  31.5

קורות חיים: כתיבת קורות חיים, לרבות סביב שאלות של מגדר וגזע.

מפגש 12:  14.6

העסקה אקדמית זוטרה.

מפגש 13:  28.6

נטוורקינג אקדמי וסיכום הסדנה.

*ייתכנו שינויים בסדר המפגשים.

הסדנה מיועדת לסטודנטים ולסטודנטיות שהן/ם דור ראשון להשכלה גבוהה, והתחילו או מתעתדים להתחיל לימודי תואר שני או שלישי במדעי הרוח והחברה
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 10.10.2016