קול קורא: מלגת פוסט דוקטורט בקבוצת "ידע בנדידה" – שנה"ל תשע"ז, 2016-2017

קול קורא: מלגת פוסט דוקטורט בקבוצת "ידע בנדידה" – שנה"ל תשע"ז, 2016-2017

קבוצת המחקר "ידע בנדידה" במרכז מינרבה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב תעניק מלגת פוסט-דוקטורט בשנת הלימודים תשע"ז, 2016-2017.
מועד אחרון להגשת מועמדות: ה-1 במאי 2016.

פרטים נוספים ראו בקול הקורא

קול קורא להגשת מועמדות למלגת פוסט-דוקטורט