קול קורא לסדנה לקסיקלית: מושגים פוליטיים של מחאה – ידע, פעולה, טכנולוגיות

קול קורא לסדנה לקסיקלית: מושגים פוליטיים של מחאה – ידע, פעולה, טכנולוגיות

קבוצת הלקסיקון למחשבה פוליטית ביקורתית במרכז מינרבה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב ותחום "מדע, טכנולוגיה וציוויליזציה", במכון ון-ליר בירושלים מזמינים בלתמידי/ות מחקר וחוקרות/ים להגיש הצעות להרצאות בסדנה לקסיקלית שתעסוק במושגים פוליטיים של מחאה ותתקיים ב-1-2 במאי 2018 באוניברסיטת תל אביב ובמכון ון-ליר בירושלים.

בסדנה הלקסיקלית "מושגים פוליטיים של מחאה: ידע, פעולה, טכנולוגיות" נתמקד ביחס שבין טכנולוגיה, פוליטיקה וידע אלטרנטיבי. כבני אדם אנו פועלים בעולם ומבינים אותו באמצעות מכשירים וטכנולוגיות, המייצרים ידע ומתווכים אותו. השילוב האינהרנטי בין ידע, ייצוג ופעולה מועיד לטכנולוגיה תפקיד מרכזי בייצור ובתחזוקה של קבוצות ושל יחסי כוח, אך בו בזמן גם בערעורם ובאתגורם של יחסי הכוח הללו.
השפעת הטכנולוגיה נחקרת בדרך כלל "מלמעלה- למטה", כלומר כחלק מהאופן שבו היא משמשת לשליטה ולפיקוח; ואולם במקביל יש לבחון כיצד אקטיביזם, אמנות ציבורית, מיפוי אלטרנטיבי, מכשירים ואפליקציות פותחים פתח לשינויים במושגי יסוד כמו שיתוף, ייצור, אזרחות ועוד.
מטרת הסדנה להתחקות על פעולתן של טכנולוגיות בפוליטיקה של מחאה וייצור ידע "מלמטהלמעלה" – ידע אזרחי ואלטרנטיבי המכונן ומשמר מרחב ציבורי או יוצר כוח במובנו הארנדטיאני, כלומר כפעולה משותפת של בני אדם המגלמת בתוכה דיבור ומעשה. המחשבה על היחס שבין ידע, פעולה וטכנולוגיות תיעשה בצורה רחבה: מציגי ההרצאות מוזמנים לקבל או לאתגר את הפוליטיות ואת האפקטיביות של הטכנולוגיה בייצור מחאה וידע שכנגד.
השאלות שתתעוררנה, כגון מה נחשב לפוליטי, מהי אפקטיביות ומה נכלל בגדר טכנולוגיה,
תישארנה פתוחות לפרשנות מכילה ומגוונת.
בסדנה, שתתקיים בשיתוף פעולה בין מרכז מינרבה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב ומכון ון ליר בירושלים, יוצגו מושגים פוליטיים של מחאה, העולים מנקודת המוצא של הקשר בין ידע, טכנולוגיה ופעולה אזרחית. אלה יכולים לנוע ממושגים רחבים כמו "ידע אלטרנטיבי", "שיתוף" או "הפגנה" ועד למכשירים, פרקטיקות או טכנולוגיות ספציפיות כמו "רשת", "מצלמה", "ניוזפיד" ועוד.

הסדנה היא חלק מפעילות קבוצת הלקסיקון למחשבה פוליטית במרכז מינרבה למדעי הרוח
באוניברסיטת תל אביב. כל אחת מן ההרצאות בסדנה תעסוק במושג אחד, אשר יוצע לדיון על ידי משתתפי/ות הסדנה. ההרצאות עצמן יופצו מראש בין המשתתפים כדי לאפשר דיון פורה. אפשר לצפות בהרצאות משנים קודמות בחלל העבודה הלקסיקלי ולקרוא מאמרים שהתפרסמו בכתב העת מפתח: כתב-עת לקסיקלי למחשבה פוליטית.

אנו מזמינים חוקרות וחוקרים, כולל תלמידות ותלמידי מחקר, להגיש תקצירים להרצאה בסדנה, שתתקיים בתאריכים 1-2 במאי 2018 באוניברסיטת ת"א ובמכון ון-ליר בירושלים.
בתקציר יש להסביר את הבחירה במושג ולהציג בתמציתיות את ההקשר התיאורטי הרלוונטי ואת עיקר החידוש שבהצגת המושג. היקף התקציר צריך להיות עד 300 מילים. התאריך האחרון להגשת תקצירים הוא ה-1 במרץ 2018. את התקצירים יש לשלוח לכתובת: polex@post.tau.ac.il.
משתתפי/ות הסדנה יוזמנו להגיש מאמרים שיפותחו מתוך הרצאותיהם/ן לפרסום בכתב העת האקדמי השפיט מפתח.

הקול הקורא זמין להורדה כקובץ כאן

קול קורא להגשת הצעות לסדנה לקסיקלית שתעסוק במושגים פוליטיים למחאה
מועד אחרון להגשת הצעות: ה-1 במרץ 2018