קול קורא למלגות פוסט-דוקטורט לחוקרות/ים ערביות/ים – 2015-2016

קול קורא למלגות פוסט-דוקטורט לחוקרות/ים ערביות/ים – 2015-2016

מרכז מינרבה למדעי הרוח בשיתוף המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן יעניקו בשנת הלימודים תשע"ו, 2015-2016, החל מ – 01.10.2015, שתי מלגות בתר דוקטורט לחוקרים/חוקרות ערבים/ערביות במסגרת פרויקט: "מדעי הרוח ומשברי הגלובליזציה: הזווית המזרח תיכונית".

תאריך אחרון להגשת מועמדות והמלצות: ה-1 ביולי 2015

פרטים נוספים ראו כאן