ספר חדש: "תנועה והסדרת החירות", ספר חדש מאת הגר קוטף, בהוצאת אוניברסיטת דיוק

ספר חדש: "תנועה והסדרת החירות", ספר חדש מאת הגר קוטף, בהוצאת אוניברסיטת דיוק

אנחנו שמחים לבשר על צאת ספרה של הגר קוטף, עמיתת מחקר במרכז מינרבה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב, בהוצאת אוניברסיטת דיוק:

Movement and the Ordering of Freedom: on Liberal Governances of Mobility

Kotef - Movement and the ordering of freedom

אנחנו חיים במערכות פוליטיות שמבקשות לשלוט בתנועה, ומאורגנות סביב התשוקה והיכולת לקבוע מי רשאי להיכנס לאילו מרחבים, מקהילות מגודרות עד מדינות לאום. הספר בוחן את התפקידים של ניידות ואי-ניידות בהיסטוריה של המחשבה הפוליטית, ובהיסטוריה של הבניית מרחבים פוליטיים.

תוכן העניינים:
Chapter 1:
Between Imaginary Lines: Violence and Its Justificationsat the Military Checkpoints in Occupied Palestine
Hagar Kotef and Merav Amir

Chapter 2:
An Interlude: A Tale of Two Roads — On Freedomand Movement

Chapter 3:
The Fence That “Ill Deserves the Name of Confinement”:Locomotion and the Liberal Body

Chapter 4:
The Problem of “Excessive” Movement

Chapter 5:
The “Substance and Meaning of All Things Political”:On Other Bodies

ההקדמה לספר זמינה לקריאה כאן

Hagar Kotef, Movement and the Ordering of Freedom: on Liberal Governances of Mobility. Duke University Press, 2015