פרסום חדש: "ההומניזם של הרנסאנס והעמימויות של המודרנה", בעריכת רז חן-מוריס, חנן יורן וגור זק

פרסום חדש: "ההומניזם של הרנסאנס והעמימויות של המודרנה", בעריכת רז חן-מוריס, חנן יורן וגור זק

Raz Chen-Morris, Hanan Yoran & Gur Zak (eds.), Renaissance Humanism and the Ambiguities of Modernity. The European Legacy 20(5), 2015.

אנחנו שמחים להודיע על פירסומו של גליון מיוחד של כתב העת The European Legacyבעריכת חברי קבוצת "ההומניזם של הרנסאנס" שפועלת במרכז מינרבה למדעי הרוח תחת קבוצת "ידע בנדידה".

Renaissance Humanisim and the Ambiguities of Modernitry - Special Issue Cover

פרטים נוספים ראו באתר כתב העת

גליון מיוחד בעריכת חברי קבוצת המחקר "ההמוניזם של הרנסאנס" שפועלת תחת קבוצת "ידע בנדידה" במרכז מינרבה למדעי הרוח