ספר חדש — "המדינה" של אפלטון כדרמה פילוסופית, מאת אייבור לאדלם

ספר חדש — "המדינה" של אפלטון כדרמה פילוסופית, מאת אייבור לאדלם

מרכז מינרבה למדעי הרוח שמח להודיע על פירסומו של ספר חדש מאת אייבור לאדלם, מעמיתי המרכז:

Ivor Ludlam, Plato's Republic as a Philosophical Drama on Doing Well. Lexington Books, 2015

ivor - Platos republic - book cover

קיראו עוד על הספר בבלוג של אייבור לאדלם

ספר חדש מאת אייבור לאלדם, עמית בקבוצת "ידע בנדידה" במרכז מינרבה למדעי הרוח