סדנה — "אלה שמות": מושגים פוליטיים בעברית מעבר לאופק חילון השפה

סדנה — "אלה שמות": מושגים פוליטיים בעברית מעבר לאופק חילון השפה

קבוצת הלקסיקון למחשבה פוליטית ביקורתית במרכז מינרבה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב שמחה להזמינכם לסדנה הלקסיקלית "'אלה שמות': מושגים פוליטיים בעברית מעבר לאופק חילון השפה", שתיערך בימים ב'-ג', 23-24 במאי, באוניברסיטת תל אביב ובמכון ון-ליר בירושלים.

ראו תוכנית הסדנה לפרטים נוספים

הכניסה חופשית, הקהל מוזמן

אלה שמות - תוכנית הסדנה

ימים ב'-ג', טו-טז באייר תשע"ו, 23-24 במאי 2016, אוניברסיטת תל אביב ומכון ון-ליר בירושלים