הנפשות לספרו של עדו יעבץ "גלגלים ומזלות" (פורסם ב-2010)

הנפשות לספרו של עדו יעבץ "גלגלים ומזלות" (פורסם ב-2010)

הנפשות לספרו של עדו יעבץ, גלגלים ומזלות: פרקים בתולדות הפילוסופיה היוונית (אור יהודה: דביר, 2010).

ראו תיקונים לכמה טעויות דפוס שנפלו במהדורת 2010

הנפשה מס' 1: תנועת השמש

הנפשה מס' 2: המודל הדו־ספֵירי של השמש

הנפשה מס' 3: מסלול התנועה החלזוני של השמש

הנפשה מס' 4: תנועת הירח והשמש [תתווסף בהמשך]

הנפשה מס' 5: שתי הגירסאות לפירוש מודל הירח של אודוקסוס לפי תיאורו של סימפליקיוס

הנפשה מס' 6: שתי נסיגות של מאדים, 2003, 2005

הנפשה מס' 7: ההיפופידה של אודוקסוס

הנפשה מס' 8: אודוקסוס, שחזור סקפרלי [תתווסף בהמשך]

הנפשה מס' 9: המפתח לשחזור החלופי של המערך האודוקסי

הנפשה מס' 10: אודוקסוס, השחזור החלופי

הנפשה מס' 11: הספֵירות המבטלות של אריסטו

הנפשה מס' 12: ההסבר ההליוצנטרי הבסיסי לנסיגות מאדים

הנפשה מס' 13: כיצד חישב אָרִיסְטָרְכוֹס שמרחק השמש מהארץ הוא בין 18 ל־20 פעם ממרחק הירח מן הארץ

הנפשה מס' 14: מדידת הגדלים והמרחקים של אריסטרכוס מסמוס כבעיית בנייה גיאומטרית

הנפשה מס' 15: מימוש מכני של מערך ספֵירות הומוצנטרי לפי השחזור החלופי של אודוקסוס

הנפשה מס' 16: מאפייני היסוד של מודל אפיציקלי בסיסי

הנפשה מס' 17: השקילות של מערך אפיציקלי ומערך אקסצנטרי

הנפשה מס' 18: מודל גיאוצנטרי לפרצסיה של נקודות השיווי האביבי והסתווי

הנפשה מס' 19: מודל הירח של תלמי וממימושו בשכבות ספֵיריות

הנפשה מס' 20: האקוונט של תלמי

הנפשה מס' 21: מכניזציה חלקית לביאור עיקריו של מודל התנועה הרוחביתבחיבור המתמטי

הנפשה מס' 22: מודל התנועה הרוחבית בהיפותיזות פלנטריות

הנפשה מס' 23: חישוב עובי שכבות האתר של כוכב־חמה ונוגה מתוך המודלים של החיבור המתמטי בהנחיית עקרון הקומפקטיות של אריסטו

הנפשה מס' 24: מודל תלמאי בסיסי עבור כוכב לכת לפי היפותיזות פלנטריות

ההסברים המלווים את ההנפשות מופיעים בספר "גלגלים ומזלות"