הכנס הלקסיקלי ה-14 למחשבה פוליטית ביקורתית

הכנס הלקסיקלי ה-14 למחשבה פוליטית ביקורתית

קבוצת הלקסיקון הפוליטי במרכז מינרבה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב שמחה להזמינכן/ם לכנס הלקסיקלי ה-14 למחשבה פוליטית ביקורתית, שיתקיים ב-8 במאי 2017 באוניברסיטת תל אביב.

14th lexical conference

8 במאי 2017, אוניברסיטת תל אביב, בניין גילמן, חדר 496