דו"חות שנתיים של מרכז מינרבה למדעי הרוח

דו"חות שנתיים של מרכז מינרבה למדעי הרוח

ראו את הדו"ח לשנה"ל תשע"ה כאן: דו"ח הפעילות השנתי לשנת 2014-2015MinervaAnnual 2014-2015 - cover page

ראו דו"ח הפעילות לשנה"ל תשע"ד כאן: דו"ח הפעילות השנתי לשנת 2013-2014

MHC Annual Report - 2013-2014 - Cover

ראו דו"ח הפעילות לשנה"ל תשע"ג כאן: דו"ח הפעילות השנתי לשנת 2012-2013

MHC Annual Report 2012-2013 - Cover

הדו"חות השנתיים שמסכמים את הפעילות האקדמית במרכז מינרבה למדעי הרוח